2018-2019 CPS Writers
 
Current Week | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
s
 
呂詩鳴
6A1 呂詩鳴
我哭了
陳柏為
6A1 陳柏為
媽媽笑了
卓穎褀
6A1 卓穎褀
媽媽哭了
時睿雅
6A1 時睿雅
我哭了
湯寶瑤
6A1 湯寶瑤
爸爸哭了
張靖禮
6A1 張靖禮
訓導主任笑了
謝和華
6A1 謝和華
媽媽哭了
 
 
 
 
黃曉悦
6A2 黃曉悦
假如我是一隻甲蟲
史想
6A2 史 想
日記一篇
史想
6A2 史 想
我的祕密基地
劉益融
6A2 劉益融
我的祕密基地
容朗翹
6A2 容朗翹
我的夢想
譚鴻業
6A2 譚鴻業
我的老師
蔡思瑤
6A2 蔡思瑤
我的夢想
 
 
 
 
吳蔚庭
6A3 吳蔚庭
馬桶的自述
董曉晴
6A3 董曉晴
我的秘密基地
 
 
梁天健
6A4 梁天健
遊龍崗村道公園
黃意珩
6A4 黃意珩
暑假的一次慈善活動
陸曉盈
6A4 陸曉盈
中秋節
何暄柔
6A4 何暄柔
日本美食
梁玿搴
6A4 梁玿搴
我最愛的樂園
陸靜瑤
6A4 陸靜瑤
我的祕密基地
李晉澍
6A4 李晉澍
第一次去紐西蘭
 
 
 
 
叶倬湲
6A5 叶倬湲
記一件淘氣事
高慧喬
6A5 高慧喬
記一件淘氣的事
叶倬湲
6A5 叶倬湲
我哭了
劉若琳
6A5 劉若琳
記一件淘氣事
周奕安
6A5 周奕安
記一件淘氣事
柳婼藍
6A5 柳婼藍
我第一次嘗試跳踢達舞
林楷澤
6A5 林楷澤
健康的上網習慣
 
 
 
 
Julien Cheung
6A1 Cheung Chun Ting Julien
The Monster Outside the Window
Eva Hui
6A1 Hui Kiu Eva
The Golden Egg
Grace Shi
6A1 Shi Yui Nga Grace
Self Introduction
Grace Shi
6A1 Shi Yui Nga Grace
The Farmer and His Duck
Gaile Tsang
6A1 Tsang Chiu In
The Runaway Golden Duck
Nicole Tong
6A1 Tong Bo Yiu Nicole
A Day on Mars
Grace Shi
6A1 Shi Yui Nga Grace
A Day on Neptune
Kyle Chan
6A1 Chan Ki Lok Kyle
In 3000
 
 
Jeramie Chan
6A2 Chan Cheuk Yan Jeramie
A Horrible Night
Kiki Wong
6A2 Wong Hoi Ki Kiki
Caught the Thief
Danica Wong
6A2 Wong Hiu Yuet Danica
How to Stay Healthy and Fit
Fiona Chan
6A2 Chan Rayen Fiona
Billy's Mistake
Fiona Chan
6A2 Chan Rayen Fiona
The Farmer and the Goddess of H...
Starry Trieu
6A2 Trieu Lok Yee Starry
The Greedy Farmer
Ho To
6A2 Ho To
Shooting Star
Alice Cai
6A2 Cai Siyao Alice
The Golden Egg
Elissa Cheung
6A2 Cheung Man Ting Elissa
Re: First News from Maralade
Heyrick Sun
6A3 Sun Heyrick
How to Stay Healthy and Fit
Zhena Tsz
6A3 Tsz Zhena
How to Stay Health and Fit
Zhena Tse
6A3 Tse Zhena
Visiting the Moon
Zhena Tse
6A3 Tse Zhena
One Time I Was Brave
Anson Tung
6A3 Tung Hiu Ching Anson
My Dream Vacation
Heyrick Sun
6A3 Sun Heyrick
Brave
Anson Tung
6A3 Tung Hin Ching Anson
My Soft Bed
Vanessa Lam
6A3 Lam Vanessa
One Thing I'm Good At
Francis Hong
6A3 Hong Pak Hei Francis
Ways to Save the Environment
Sabrina Choy
6A4 Choy Wan Ki Sabrina
Book Report - Harry Potter and the...
Jeston Lee
6A4 Lee Jeston Chaz
Summer Holiday Book Report-Gone
Jeston Lee
6A4 Lee Jeston Chaz
Are there Aliens?
Jeston Lee
6A4 Lee Jeston Chaz
My Dream Vacation
Elvis Ng
6A4 Ng Yat Nam Elvis
"Dream Big" Book Report
Wang Yi Hang
6A4 Wang Yi Hang
The Biggest Problem at Home
Lotta Ma
6A4 Ma Yat Yu Lotta
The Discovery of the Moon
Lotta Ma
6A4 Ma Yat Yu Lotta
The One Time I Was Brave
Kaize Lin
6A5 Lin Kaize
My Pets - Hamsters
Li Tin Long
6A5 Li Tin Long
The Trip in the Sea
Cassandra Lau
6A5 Lau Cassandra Cheuk Nam
My Dream Occupation
Ma Jun Tong
6A5 Ma Jun Tong
My Partner
Shawn Yip
6A5 Yip Pun Shan Shawn
Locked In My Favourite Store
Lau Hiu Chit
6A5 Lau Hiu Chit
The Duck's Golden Egg
Linda Ma
6A5 Ma Jun Tong Linda
The Heroine
Brian Cheng
6A5 Cheng Hoi Hin Brian
A Day on Mars