2018-2019 CPS Writers
 
Current Week | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
s
 
馬逸信
4A1 馬逸信
澳門兩天旅遊
胡日芊
4A1 胡日芊
假如我是一片三文魚
 
 
王昱凱
4A2 王昱凱
交通工具
王昱凱
4A2 王昱凱
學校旅行
王昱凱
4A2 王昱凱
我最喜歡的動物–《獵豹》
劉瑋瑩
4A2 劉瑋瑩
虎媽?苦媽?
王慧安廷
4A2 王慧安廷
我最喜歡的動物
余昕翹
4A2 余昕翹
海底城市
黃希穎
4A2 黃希穎
參觀機電工程署
余昕翹
4A2 余昕翹
討厭的蟑螂
王昱凱
4A2 王昱凱
春天來了
孫天蕊
4A3 孫天蕊
上學途中
夏逸帆
4A3 夏逸帆
一件可怕的事
梁靖敏
4A3 梁靖敏
一件可怕的事
王浩銘
4A3 王浩銘
我闖禍了
陳想
4A3 陳 想
我闖禍了
梁靖敏
4A3 梁靖敏
我闖禍了
連栩愉
4A3 連栩愉
一件可怕的事
梁睿
4A4 梁 睿
晚上的怪物
劉凱誠
4A4 劉凱誠
洗車
劉凱誠
4A4 劉凱誠
燒烤
黃奕銘
4A4 黃奕銘
我最喜歡的動物
李元碩
4A4 李元碩
我最喜歡的動物
彭茗暄
4A4 彭茗暄
上學途中
黃奕銘
4A4 黃奕銘
上學途中
蔣昕禾
4A4 蔣昕禾
我最喜歡的動物
 
 
 
 
 
 
Renee Woo
4A1 Woo Yat Chin Renee
To Be The First Student Astronaut
Renee Woo
4A1 Woo Yat Chin Renee
The Poem - The Little Boy
Renee Woo
4A1 Woo Yat Chin Renee
If I Can Meet a Famous Person
Renee Woo
4A1 Woo Yat Chin Renee
Grandma's 80th Birthday
Gioia Yiu
4A1 Yiu Gioia
Grandma's Birthday
 
 
Sofia Yu
4A2 Yu Yan Kiu Sofia
My Role Model - My Grandmother
Ethan Lau
4A2 Lau Tze Ho Ethan
My Grandma's Birthday Party
Steven Wang
4A2 Wang Steven
My Favorite Present
Chan Siu Yau
4A3 Chan Siu Yau
My Diary
Ollie Ma
4A3 Ma Xi Ying Ollie
Easter Story
Serena Chan
4A3 Chan Sin Yau Serena
The Magic Egg
Serena Chan
4A3 Chan Sin Yau Serena
My Toy Rabbit
Chan Sheung
4A3 Chan Sheung
Grandma's Birthday Party
Cheung Ching Lok
4A3 Cheung Ching Lok
Grandma's Birthday Party
Renee Lun
4A3 Lun Sophie Renee
My Grandma's Amazing Birthday
Chan Sheung
4A3 Chan Sheung
My Friend
Ernest Lin
4A3 Lin Hui Yu Ernest
The Letter: My Dream Job
Natalie Chan
4A4 Chan Tsz Wai Natalie
My Role Model - Ms Kwok
Kenneth Liu
4A4 Liu Kai Cheng Kenneth
My Mother
Matthew Ng
4A4 Ng Cheuk Hin Matthew
My Best Friend
Kaylie Kong
4A4 Kong Yuet Kiu Kaylie
My Role Model - Miss Kwok
Elizabeth Tsoi
4A4 Tsoi Pui Yee Elizabeth
My Role Model - J.K. Rowling
Esther Yau
4A4 Yau Yan Wing Esther
My Role Model - Miss Kwok
Nicole Yip
4A4 Yip Pun Kiu Nicole
My Role Model
Ambrose Lau
4A4 Lau Ambrose King Hei
My Best Friend Josiah