2018-2019 CPS Writers
 
Current Week | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
s
 
林浩文
3A1 林浩文
記中秋趣事
梁洛嘉
3A1 梁洛嘉
我最喜歡的食物
梁洛嘉
3A1 莫家朗
擁抱夢想 坐言起行
黃梓淇
3A1 黃梓淇
擁抱夢想 坐言起行
黃梓淇
3A1 黃梓淇
我最喜歡的科目
 
 
呂穎嘉
3A2 呂穎嘉
給梁老師的信
關浩名
3A2 關浩名
我最喜愛的節目
 
 
黃麗穎
3A3 黃麗穎
月亮姑娘做衣裳(故事續寫)
陳凱怡
3A3 陳凱怡
月亮姑娘做衣裳(故事續寫)
 
 
黃融
3A3 黃融
逛年宵巿場
黃麗穎
3A3 黃麗穎
逛年宵巿場
李雨桐
3A3 李雨桐
除夕夜
郁卓潤
3A3 郁卓潤
一件令我難忘的事
莫家朗
3A4 莫家朗
月亮姑娘做衣裳(故事續寫)
王皓康
3A4 王皓康
我最喜歡的運動
劉駿翔
3A4 劉駿翔
未來的「孩子星球」
莫家朗
3A4 莫家朗
我最喜歡的運動
 
 
 
 
 
 
 
 
Constance Siu
3A1 Siu Hoi Ching Constance
Crazy Weather Diary
Carlos Tsui
3A1 Tsui Wai Shing Carlos
Crazy Weather Diary
Adrian Chung
3A2 Cheung Wing Chung Adrian
If I Had Superpowers
Vancy Ng
3A2 Ng Ho Ching Vancy
My Weather Diary
Lui Wing Ka
3A2 Lui Wing Ka
My Mission
Lui Wing Ka
3A2 Lui Wing Ka
Mona Lisa
Adrian Cheung
3A2 Cheung Wing Chung Adrian
If I Could Meet a Famous Person
Adrian Cheung
3A2 Cheung Wing Chung Adrian
The LED 3 Plus 4-D Virtual time...
Vancy Ng
3A2 Ng Ho Ching Vancy
The Magic Tree
Yandy Wong
3A3 Wong Yung Yandy
You and I
Emma Chan
3A3 Chan Hoi Yi Emma
The Voyage
Luk Yui Chit
3A4 Luk Yui Chit
You and I
Benjamin Liu
3A4 Liu Junxiang Benjamin
BMX
Michelle Fung
3A4 Fung Tsz Kei Michelle
My Reloved Pet
Harry Wong
3A4 Wong Ho Hong Harry
Creative Week
Michelle Fung
3A4 Fung Tsz Kei Michelle
My Trip to Thailand
Zhu Ip Yee
3A4 Zhu Ip Yee
The Stolen Treasures
Bernice Chu
3A4 Chu Tsz Ching Bernice
The Treasure Hunters